ERZİNCAN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

 • Sosyal Medya
 • Sosyal Medya
 • (0446) 223 62 15

AYNİ - NAKDİ TÜM YARDIMLAR
 • Başvuru Dilekçesi
 • Hane Beyan Formu
 • Sorgu Dilekçesi
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanının Önlü-Arkalı Fotokopisi ( Kendisinin ve evli ise Eşinin )
BARINDIRMA YARDIMLARI
 • Taşınmazın Mülkiyet Durumunu Gösteren Belge
 • Var ise Hasar Tespit Raporu
SAĞLIK YARDIMLARI
 • Yardımın Niteliğine Göre Epikriz Raporu, Reçete, Sağlık Kurulu Raporu, Malzeme Raporu vb.
ŞARTLI EĞİTİM ve SAĞLIK YARDIMLARI ( ŞEY-ŞSY )
 • ŞEYS Hak Sahibi Sözleşmesi
 • İlk, Orta ve Lise Öğrenimi Gören Çocuklar için Öğrenci Belgesi
 • Gebelik Olması Durumunda Sağlık Kuruluşundan Alınacak Gebelik Raporu
 • 18 Yaşından Küçük Olan Çocukların Kimlik Fotokopileri
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya vefat etmeleri durumunda yasal vasiyi belirten mahkeme kararı)
PROJE DESTEKLERİ
 • Projenin Niteliğine Göre Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca veya Vakıfça İstenebilecek Belgeler
EŞİ VEFAT EDEN BAYANLARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
 • EVEK Hak Sahibi Sözleşmesi
MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI
 • MAAY Hak Sahibi Sözleşmesi
 • MAAY Başvuru Dilekçesi
2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAŞLI / ENGELLİ / ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI
 • Sağlık Kurulu Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir onaylı olması gerekmektedir.)
 • Vakıfça İstenebilecek Diğer Belgeler (Anne-Babanın Boşanması durumunda velayet belgesi veya bakımı üstlenen kişinin yasal vasi olduğunu belirten mahkeme kararı)
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 • Gelir Tespiti Başvuru Formu
 • Gayrimenkul var ise bunların miktarı ve değerlerini Gösteren Belge