ERZİNCAN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

  • Sosyal Medya
  • Sosyal Medya
  • (0446) 223 62 15

 

 Erzincan

SYDV
     

  

KURULUŞ

 01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır. Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Devletimizin en önemli sosyal yardım kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Erzincan Merkez İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu kapsamda 28.07.1986 da kurulmuş olup faaliyetlerini bugüne dek sürdürmektedir.

 

 

   
   

AMAÇ

14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı yasa ile kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun amacı; “Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile, gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilani bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik etmektir” şeklinde belirlenmiştir.

erere
 

KAPSAM

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilebilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler, kuruluşun faaliyetlerinin kapsamı içerisindedir

 


 


VAKIF BAŞKANIMIZ ( Erzincan Valisi Ali ARSLANTAŞ )

.....

 .....

    Erzincan Valisi Ali ARSLANTAŞ aslen Kahramanmaraş/Andırın’lı olup, 1975 Osmaniye/Kadirli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kadirli’de, lise öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 

   2000 yılında Hatay Valiliği’nde Kaymakam adaylığı yaparak, Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. 2001 yılında İngiltere’de  İngilizce Dil Eğitimi aldıktan sonra; sırasıyla Pazar (Tokat), Ulubey (Ordu) kaymakam vekilliklerinde bulundu.  

    2003 yılında Feke (Adana) Kaymakamı olarak atandı. Akabinde  Musabeyli (Kilis) Kaymakamlığına atandı. Aynı anda Öncüpınar Mülki İdare Amirliği, Kilis Vali Yardımcılığı ve Elbeyli Kaymakamlığını da deruhte etti. Bu süre içerisinde Kilis Valliği ile Halep Valiliği arasında düzenlenen sınırda bayramlaşma faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti heyeti adına 6 defa organize etti. 

    2006 yılında Başkale (Van) Kaymakamlığına atandı. Salmas, Hoy ve Urumiye Valilikleri ile Van Valiliği arasındaki sınır ilişkileri koordinatörlüğünü yaptı. 2008 yılında  Amasya Vali Yardımcılığına atandı. 2010 yılında  Altınözü (Hatay) Kaymakamlığı görevine getirildi. Altınözü Kaymakamlığı ile birlikte 3 yıl boyunca Hatay Vali Yardımcılığı görevinde de bulundu. 
 
 
    Konaklama Merkezlerine ziyarete gelen Koffi ANNAN, Valeria AMOS, Angelina JOLİE gibi Birleşmiş Milletler adına gelen heyetler başta olmak üzere yerli ve yabancı 170 heyetin konaklama merkezlerini ziyaretlerini organize etti. Altınözü sınırlarından yaklaşık 40000 Suriyelinin insani gerekçelerle ülkemize kabulünü sağladı. Uluslararası yardım kuruluşları ve Türk Kızılayı işbirliğiyle sınırın karşısında bulunan 60000 Suriyelinin iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasını sağladı. 

     Türk Kızılayı’nın 2015-2020 Stratejik Planı hazırlanması çalışmalarına katıldı. 

     Lojistik Master Planı, Turizm Master Planı, Kırsal Kalkınma ve Tarım Stratejik Planı hazırlanması, yayınlanması ve uygulanması çalışmalarına başkanlık etti. 

     Hatay Altınözü Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması çalışmalarını ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına rehberlik etti. 17 ilin bağlı olduğu Hatay Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğünün  kurulması ve kamulaştırma çalışmalarını yürüttü. 

     Görev yaptığı ilçelerde ilk ve orta öğretim okullarına 300.000 kitap kazandırılması gibi yüzlerce eğitim, sağlık, kültürel mirasın restore edilmesi, tarım, duble yol, gölet, köy altyapı ve üst yapıları vb. çalışmayı hayata geçirdi. 

     2014 yaz kararnamesiyle Sorgun Kaymakamlığına atandı. Tamamen yerel kaynaklarla köylerin çöplerinin toplanıp bertaraf edilmesini sürdürülebilir bir şekilde sağladı. 

     Harp Akademileri Komutanlığının 49. dönem öğrenimi, İngilizce (Üstün Başarılı Derece- 356 Saat Süreli), 3. Dönem Oryantasyon Eğitimi, 87. Dönem Kaymakamlık Kursu, Temel Düzey Bilgisayar Eğitimi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, 84. Dönem Mülki İdare Amirleri Semineri, Kolluk Denetiminin ve Gözetim  apasitesinin Arttırılması Semineri, 100. Dönem Mülki İdare Amirleri Kursu, 118. Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi, Türkiye- İran Hudut Olayları Görüşme 
Bakanlığı), İçişleri Bakanlığı Personelinin AB Fonlarının Etkin Kullanımında Desteklenmesi Projesi çalışmalarına katılmıştır. Engellilerin Sosyal Hayata aktif katılımını amaçlayan ve Engelli Hakları konusunda mevzuatımızın getirdiği ayrıcalıkları ortaya koyan “Pozitif Ayrımcılık” isimli kitabı yayınladı. Çalıştığı İllerin Valilerinden, 9 takdirname ve 12 başarı belgesi ve 4 üstün başarı belgesi almıştır. Hatice R. ARSLANTAŞ ile evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
   30.05.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzincan Valisi olarak atanmıştır 

 

 

 


 

 

2018 YILI MÜTEVELLİ HEYETİMİZ

 

 

 Ali ARSLANTAŞ

Erzincan Valisi

Vakıf Başkanı

 

   

    Cemalettin BAŞSOY                       Hüseyin SAVAN                             Aziz GÜN                                    Erkan HİRİK

    Erzincan Belediye Başkanı                    Defterdar                             İl Milli Eğitim Müdürü                       İl Sağlık Müdürü

 

 

                                                     Murat ŞAHİN                              Muammer DOĞAN                             Yavuz KARABAYIR            

                            Gıd. Tar.Hay. İl. Müdürü                 Aile ve Sos. Polt. İl. Müd.                            İl Müftüsü

 

  

         Ruhi YARKA                                               Halis POLAT

      Mahalle Muhtarı                                           Köy Muhtarı

 

 

 

Faruk KOCATÜRK                       Sabri TAŞ                                 Samime ÖZKER KARATAŞ                  Enver KARATAŞ

   Sivil Toplum Kuruluşu             Sivil Toplum Kuruluşu                          Hayırsever Vatandaş                  Hayırsever Vatandaş

                                      

 

 

 


 

PERSONEL DURUMU 

 

 

 

 Remzi SARIGÖL

 Vakıf Müdürü

 

  

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  : 11 Kişi
Büro Görevlisi   2 Kişi
Muhasebeci  1 Kişi
Yardımcı Hizmet Görevlisi  3 Kişi
Amaca Yönelik Geçici Personel 3 Kişi
Görevlendirme Personel 5 Kişi