ERZİNCAN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

  • Sosyal Medya
  • Sosyal Medya
  • (0446) 223 62 15

Ayni Yardımlar

 3294 Sayılı Kanun Hükmünde Bulunan ve Erzincan Sınırları İçerisinde İkamet Etmekte olan İhtiyaçlı Vatandaşlarımıza Kömür, Eşya, Elbise, Gıda Paketi v.b. Yardımlar Vakfımız Tarafından Verilmektedir.