ERZİNCAN

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

  • Sosyal Medya
  • Sosyal Medya
  • (0446) 223 62 15

Nakdi Yardımlar

 3294 Sayılı Kanun Hükmünde Bulunan ve Erzincan Sınırları İçerisinde İkamet Etmekte olan İhtiyaçlı Vatandaşlarımıza Nakdi Yardım Vakfımız Tarafından Verilmektedir. 

 

 

2017 YILINDA VAKFIMIZ ÖZ KAYNAKLARI TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARI

6.444 kişiye 316.233,75-TL nakdi yardım yapılmıştır.

402 kişiye 72.920,86-TL ayni yardım yapılmıştır.

 TOPLAM 6846 KİŞİYE 389.154,61-TL YARDIM YAPILMIŞTIR.

2017 YILINDA MERKEZİ ÖDEME İLE YAPILAN YARDIMLAR

1.979 kişiye 318.467,11-TL nakdi ödeme yapılmıştır.

Muhtaçlık Sınırı : 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 423,58-TL’dir

 

YARDIM TALEBİNDE BULUNAN KİŞİNİN İKAMETİ ERZİNCAN MERKEZ İLÇESİ SINIRLARI İÇERSİNDE OLMASI VE İKAMET ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
• MÜRACAATÇININ YARDIM TALEBİ 3294 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
• YARDIM TALEBİ HANE BAZLI DEĞERLENDİRİLMEKTE OLUP HANEDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR,  NET ASGARİ ÜCRETİN 1/3 ÜNÜN ALTINDA OLMASI HALİNDE, YARDIM TALEBİ VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNCE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
• PERİYODİK YARDIM TALEPLERİ DIŞINDAKİ AFET YARDIMLARINDA  ( SEL, YANGIN, DEPREM V.B) YARDIM TALEPLERİN’DE İLGİLİ KURUMLARDAN HASAR TESPİT TUTANAĞINI TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR